Sluiten Winkelmandje
Menu
×
Sluiten Filters
Sluiten Verlanglijstje

Je hebt nog geen producten toegevoegd!

Privacy Statement

Voor elk sitebezoek, transactie of overeenkomst geldt onderstaand privacybeleid. Riverdale B.V. neemt uw privacy serieus. Wij doen er alles aan persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) opgenomen beginselen. In deze verklaring beschrijven we de maatregelen die zijn genomen om de door ons te verwerken persoonsgegevens van onze klanten te beschermen.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens en hoe kunt u ons bereiken
De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens als klant is Riverdale B.V.. Riverdale B.V. is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamers van Koophandel onder KvK-nummer 27272009 en is gevestigd aan de Spiegelstraat 1, 2631RS NOOTDORP. U kunt ons bereiken op telefoonnummer +31 (0)70 3177100 , via e-mail op [email protected] of een brief sturen naar het aangegeven adres van Riverdale B.V..

Welke persoonsgegevens verzamelen we en waarom
We kunnen uw persoonsgegevens op verschillende manieren verzamelen, gebruiken of anderszins verwerken, maar doen er altijd alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen.

Riverdale B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor (i) de acceptatie en het verwerken van uw bestelling, (ii) het tegengaan van overkreditering, (iii) uitvoering van overeenkomsten met u (iv) relatiebeheer, (v) managementinformatie, product- en dienstontwikkeling, het bepalen van de (algemene) strategie en (vi) het nakomen van wettelijke verplichtingen. Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Riverdale B.V., haar klanten en medewerkers, alsmede voor deelname aan waarschuwingssystemen welke worden gebruikt ter voorkoming van fraude en overkreditering. Bij deze verwerking van persoonsgegevens kan Riverdale B.V. groepsvennootschappen en samenwerkende partners inschakelen. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt om u al dan niet op basis van een voorafgaande selectie te informeren over interessante gelijksoortige aanbiedingen en producten of diensten van Riverdale B.V.. Hierbij kunnen ook cookies worden gebruikt. Informatie kunt u ook per e-mail of SMS ontvangen, indien u hiervoor toestemming hebt gegeven.

We kunnen de volgende categorieën persoonsgegevens van persoonsgegevens verzamelen:

a) naam (en titel);

b) geslacht;

c) adres;

d) indien afwijkend, bezorgadres;

e) e-mailadres;

f) telefoonnummer;

Indien u handelt namens een werkgever kunnen we tevens de naam, type organisatie en branche van uw werkgever en uw functie en afdeling bij uw werkgever verwerken.

Op welke rechtsgrond verwerken wij uw persoonsgegevens
Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een of meer van de volgende rechtsgronden:

a) uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden, zoals het verwerken van een door u geplaatste bestelling;

b) de verwerking is noodzakelijk voor het sluiten of de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent;

c) de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een op ons rustende wettelijke verplichting;

d) de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van u of van een andere natuurlijke persoon te beschermen, bijvoorbeeld in het geval van een ‘recall’ van producten;

e) de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Riverdale B.V. of van een derde, zoals u als klant informeren over nieuwe producten.

Als we u per e-mail marketinginformatie sturen, zullen we voor zover wettelijk verplicht eerst uw toestemming vragen. Riverdale B.V. maakt gebruik van profiling middels het plaatsen van pixels voor Facebook, Google Analytics en retargeting.

Cookies
Als we cookies of soortgelijke technologieën gebruiken bij het realiseren van bovenstaande doelen, zullen we voor zover wettelijk verplicht eerst uw toestemming vragen.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd. Zowel Riverdale B.V. als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Met behulp van de cookies kan er onder meer voor worden gezorgd dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies kunnen ook worden gebruikt om u, op basis van uw surfgedrag, relevante aanbiedingen te doen buiten de website van riverdale.nl. Er bestaan verschillende soorten cookies. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies niet geaccepteerd worden of dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers. Hoewel u als bezoeker van de site de site nog steeds kunt bezoeken is het echter mogelijk dat als cookies niet worden geaccepteerd, bepaalde diensten of elementen van de site niet optimaal functioneren. Het niet accepteren van cookies beperkt het gebruik van onze site en diensten.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens
We kunnen persoonsgegevens van onze klanten delen met onze dealers, zakelijke partners en dienstverleners, op voorwaarde dat zij deze informatie als vertrouwelijk behandelen en voldoen aan het in de AVG en overige privacywetgeving bepaalde. We verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden.

Indien wij uw persoonsgegevens doorgeven naar landen buiten de EU/EER (EU en Noorwegen, IJsland en Liechtenstein), dan nemen we de volgende voorzorgsmaatregelen:

a) doorgifte vindt plaats naar een land buiten de EU/EER waarvoor een adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie bestaat;

b) doorgifte vindt plaats onder modelcontractbepalingen die de in de AVG opgenomen eisen ten aanzien van doorgifte naar landen buiten de EU/EER in acht nemen;

c) doorgifte vindt plaats naar een organisatie die door een toezichthoudende autoriteit van de EU goedgekeurde bindende bedrijfsvoorschriften hanteert; of

d) doorgifte vindt plaats naar een organisatie in de VS die op de EU-VS Privacy Shield-lijst staat.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Indien zich desondanks een ernstig datalek voordoet dan meldt Riverdale B.V. dat zo spoedig mogelijk nadat zij daar kennis van heeft genomen aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Wanneer het datalek voor u een hoog risico inhoudt zult ook u, indien mogelijk, onverwijld worden geïnformeerd.

Uw rechten
Onder de AVG heeft u bepaalde rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, waaronder mede begrepen:

Verzoek om inzage: u krijgt dan een kopie van de persoonsgegevens die we over u houden zodat u kunt controleren dat we deze rechtmatig verwerken.
Verzoek om rectificatie, wijziging of bijwerking: u kunt onvolledige of onjuiste persoonsgegevens laten rectificeren.
Verzoek om persoonsgegevens in een machineleesbaar formaat (“dataportabiliteit”): voor zover van toepassing in het kader van onze relatie kunt u ons vragen om de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt in een machineleesbaar formaat over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
Verzoek om wissing: u kunt ons vragen uw persoonsgegevens te wissen of verwijderen als er geen goede reden meer is voor ons voor verwerking.
Verzoek om beperking van verwerking: u kunt ons vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
Bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden: als wij ons beroepen op onze gerechtvaardigde belangen als rechtsgrond voor verwerking zoals hiervoor toegelicht.
Intrekken van uw toestemming: u kunt te allen tijde uw toestemming voor verwerking intrekken als uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming worden verwerkt, wat wel tot gevolg kan hebben dat wij bepaalde diensten niet meer aan u kunnen leveren.
Indienen klachten: u kunt te allen tijde een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.
Als u een algemene vraag heeft of op enig moment bovengenoemde rechten wilt uitoefenen, dan kunt u contact opnemen met [email protected].

Bewaartermijn
We bewaren en verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend voor zolang als nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld in verband met uw relatie met ons, tenzij we een wettelijk recht of wettelijke verplichting hebben om de gegevens langer te bewaren of de gegevens nodig zijn voor het vaststellen, uitoefenen of onderbouwen van rechtsvorderingen.

Wijzigingen
We kunnen van tijd tot tijd eenzijdig wijzigingen aanbrengen in deze Privacyverklaring naar aanleiding van wetswijzigingen of veranderingen in hoe we werken.

Waarom Cookies?

Met behulp van cookies streven we ernaar om je beter en persoonlijker van dienst te zijn.

Functionele cookies zorgen ervoor dat de website correct werkt en hebben tevens een analytische functie, waardoor we de website voortdurend kunnen verbeteren. We tonen jou graag relevante advertenties en maken daarbij gebruik van technologieën om jouw gedrag, op een anonieme wijze zowel binnen als buiten onze website te volgen.

Waarom Cookies?
Door op 'Cookies accepteren' te klikken, ga je akkoord met het gebruik van deze technologieën. Als je kiest voor 'Cookies configureren', kun je de cookie-instellingen naar wens aanpassen of weigeren. In dat geval zullen alleen functionele en beperkte analytische cookies worden geplaatst, samen met vergelijkbare technieken. Je kan jouw voorkeuren op een later tijdstip nog aanpassen via de voorkeuren pagina.